Bereikbaarheid en parkeren

Een aantrekkelijke binnenstad is een goed bereikbare binnenstad. Of je nu lopend, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto komt. Of het nu gaat om winkelend publiek, toeristen of mensen die in de binnenstad werken. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad.

bereikbaarheid_en_parkeren_fietsenstalling_small

‘Bereikbaarheid’ stond dan ook in 2019 als één van de speerpunten in onze uitvoeringsplannen. Samen met de gemeente en bewonersplatform Arnhem 6811 hebben wij gewerkt aan bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van parkeergarages, het mogelijk maken van flitsparkeren, het zorgen voor meer fietsparkeerplekken in en om het centrum, het weghalen van weesfietsen en het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren met speciale acties tijdens evenementen.

musisgarage_small

De 5 opgaven uit de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’ (november 2017) gaf wederom richting aan onze gezamenlijke plannen:

  1. Stimuleren duurzame mobiliteit (duurzaam bereikbaar)
  2. Beter benutten verkeersruimte en parkeren
  3. Vindbaarheid stallingen en parkeergarages verbeteren
  4. Verbeteren leefbaarheid binnenstad en ruimtelijke kwaliteit
  5. Ruimte bieden aan stedelijke en economische ontwikkeling en transformatie.

Rapportage

De werkgroep Parkeren en Bereikbaarheid is onder onze regie in 2019 regelmatig bij elkaar gekomen. Hierin zijn ondernemers en bewoners vertegenwoordigd. Wij onderhielden contact met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente, die op verzoek aansloot bij de werkgroepbijeenkomsten en met werkgroepleden de stad ingingen voor een schouw.

In februari 2019 hebben wij samen met de gemeente en de werkgroep de uitvoering van de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’ vastgelegd in de jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage De Arnhemse binnenstad binnen bereik’. Hierin hebben wij de projecten en activiteiten beschreven, die we in de periode 2019-2022 willen uitwerken en uitvoeren.

Shop&Go

Daarop hebben wij namens de werkgroep een pilot met flitsparkeerplaatsen aangekondigd en een verbeterslag van de kwaliteit van de drie gemeentelijke parkeergarages. Flitsparkeerplekken vlakbij het voetgangersgebied in het centrum van Arnhem maken het nóg eenvoudiger om een snelle boodschap in het centrum te doen. Van de drie gemeentelijke parkeergarages wordt de verlichting verbeterd, komt er betere bewegwijzering in de garages zelf en krijgen de ontvangstruimtes een make-over.

De samenwerking met het Kennis DC Logistiek van de HAN is in 2019 voortgezet. Doel is om via praktijkgericht onderzoek te zoeken naar oplossingen en een andere organisatie van ‘stadslogistiek’, waaronder het bevoorraden van winkels en horeca en het ophalen van afval.

In september organiseerden wij samen met de HAN, gemeente Arnhem en provincie Gelderland het minicongres ‘Slimme stadslogistiek’. Het congres stond in het teken van SAMEN en DOEN: hoe zorgen we, als gezamenlijke stakeholders, ervoor dat de Arnhemse binnenstad slim en schoon wordt bevoorraad? Zo’n 70 deelnemers waren aanwezig bij de presentaties van deskundigen, de paneldiscussie en afsluitende borrel.

CleanMobility

Tijdens het Innovate Festival hebben wij samen met OndernemersKontakt Arnhem en de gemeente Arnhem de Clean Mobility omgevingswandeling mogelijk gemaakt, voor ondernemers, bewoners, bestuurders, studenten en ontwerpers. We hebben met name het fietsbeleid onder de loep genomen en aanwezigen uitgenodigd om nieuwe oplossingen en ideeën te bedenken voor een betere en mooiere plek voor de fiets(er) in de Arnhemse binnenstad.

groene_rijders_bezorgservice_small

Tijdens Winter Arnhem in december hebben wij de pakketservice van de Groene Rijders ondersteund. Bezoekers aan de binnenstad konden gratis hun aankopen laten inpakken en vervolgens thuisbezorgen, binnen de stadsgrenzen van Arnhem. Deze service was bedoeld om het fietsgebruik te stimuleren en ondernemers te wijzen op alternatieven voor stadsdistributie.