Innovatie en collectief

Samen met de werkgroep Innovatie en Collectief, ondernemers, inwoners, gemeente en het regionaal bureau voor toerisme hebben wij in 2019 invulling gegeven aan het eerste jaar van het driejarig programma ‘De gastvrije binnenstad’. Dit programma presenteerden wij in september 2018 en wordt mede gefinancierd door gemeente Arnhem en Ondernemersfonds Arnhem.

ProgrammaGastvrijeBinnenstadUitgelicht

Gedurende drie jaar investeren we in een fysiek gastvrije omgeving en informatievoorziening maar vooral ook in mensen. Samen met ondernemers, medewerkers, onderwijs en bewoners ontwikkelen we ons verder op het gebied van gastheerschap. Hier liggen ook kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij deze opgave. Samen maken we de binnenstad gastvrijer, en daarmee aantrekkelijker en toekomstbestendig.

In februari en maart gingen op drie verschillende dagen in totaal 150 inwoners en studenten de binnenstad in, om als mysteryshopper een winkel of horecagelegenheid te bezoeken. Kritisch werd er gelet op hoe gastvrij een straat, plein, winkel, café of restaurant nu eigenlijk was. Via een app kwamen meer dan 700 reacties, tips, opmerkingen, complimenten en foto’s binnen. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de ondernemers, om hen bewust te maken van het ‘kritische oog’ van de consument.

workshop_gastblijheid1_small

Maar liefst 13 straten en pleinen deden in 2019 mee aan de verkiezing Meest gastvrije straat of plein. Teams van ondernemers en bewoners gingen met onze begeleiding aan de slag met een plan van aanpak, om hun eigen straat of plein aantrekkelijker te maken en bezoekers een gastvrij ontvangst te bieden. De teams volgden een introductie-workshop om een plan van aanpak te maken en een workshop ‘gastblijheid’. Een vakjury beoordeelde deze plannen en selecteerde de halve finalisten.

jurybezoek3_small

In juli bezocht een vakjury de straten, die in de halve finale zaten van de verkiezing Meest gastvrije straat of plein. Nu werd vooral gekeken wat er van de plannen daadwerkelijk was uitgevoerd en welke acties de ondernemers en bewoners nog meer wilden uitvoeren.

Van augustus tot oktober mocht het publiek via onze Facebookpagina en website aangeven welke van de twee finalisten hij of zij de meest gastvrije straat vindt. Uit meer dan 450 uitgebrachte stemmen is duidelijk geworden welke straat zich de ‘meest gastvrije straat van binnenstad Arnhem’ mag noemen: de Kortestraat, met de Bentinckstraat als eervolle finalist. Dit werd bekend gemaakt tijdens het Gastvrijheidsgala in oktober. De verkiezing werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Peeze koffie, Nederland Schoon, DK Makelaars en Promosign.

In maart werd bij meer dan 20 ondernemers de sticker Free WC opgeplakt. Om de gastvrijheidsbeleving van bezoekers te stimuleren, stellen zij hun toilet gratis beschikbaar voor publiek. Het Arnhems verpakkingsbedrijf Pack Center, dat o.a. ecologisch wc-papier voor horeca verkoopt, ondersteunde de actie door iedere deelnemende ondernemer gratis een schoonmaakpakket te geven.

Samen met ondernemers, inwoners, politie en brandweer hebben wij medio maart de binnenstad verkend als voorbereiding op een nieuw uitstallingenbeleid voor winkeliers, die bloembakken, een bord of winkelpresentatie voor hun zaak te zetten. Minder rommelige of hinderlijke uitstallingen zorgen immers voor een gastvrijere ontvangst, zien er mooier uit en zijn prettiger voor bijvoorbeeld minder validen.

arnhemse_binnenstadsquiz_2019_small

Tijdens de eerste Arnhemse Binnenstadsquiz in mei gingen teams van ondernemers en bewoners, met elkaar de strijd aan om wie de meeste kennis heeft van Arnhem. Ludieke, verrassende en serieuze vragen werden gesteld door onder meer burgemeester Marcouch en Vitesse trainer Slutsky.

Digimeting_uitgelicht

In het najaar van 2019 is in de werkgroep het programma voor 2020 verder uitgewerkt. De resultaten uit het digipanel, waarbij meer dan 1500 Arnhemmers hun mening gaven over ‘gastvrijheidsbeleving in de binnenstad’, werd daarin meegenomen. Één van de onderdelen is de pilot CityHosts; een groep gastvrouwen en – heren, die als ambassadeurs van Arnhem bezoekers aan de binnenstad oprecht welkom heten.

Chainels

Chainels is ons online communicatieplatform. Doel is om alle stakeholders in onze binnenstad te bereiken en erbij te betrekken. Chainels heeft tools om de dialoog aan te gaan met nieuws, enquêtes, waarschuwingen, aanbiedingen en evenementen. Ook biedt het de mogelijkheid om direct in contact te komen met de community.

sheet_results_chainels_2019_small2

In 2019 telde de Chainels-community van Arnhem 862 gebruikers. De grootste groep gebruikers zijn de ondernemers in onze binnenstad. Buiten deze groep zijn er ook gebruikers als de gemeente en de politie. Wij monitoren Chainels en werven continu nieuwe gebruikers. Wanneer een bedrijf zich aan wil sluiten bij Chainels, sturen wij een activatiemail met een link waarmee het bedrijf een account kan aanmaken. De gegevens die het bedrijf invoert op hun account, wordt ook weergeven op www.binnenstadarnhem.nl. Hierdoor zijn de bedrijven en winkels op onze website ook vindbaar en zichtbaar.

Chainels

In 2019:

 • 75% van de bedrijven heeft in Chainels minimaal 1 geactiveerd account
 • 62% van de bedrijven in Chainels is minimaal 1 maal actief per maand
 • 74% van de bedrijven in Chainels zijn ‘hoog betrokken’ en regelmatig berichten leest, reageert of zelf plaatst.

Mogelijke reden waarom een bedrijf niet (meer) actief is op Chainels:

 • een gebruiker is niet meer werkzaam bij een bedrijf
 • een bedrijf is gestopt (nog niet verwerkt in Chainels)

dit_is_pas_arnhem_cadeaukaart1a_small

Dit Is PAS Arnhem, de cadeaukaart voor en door Arnhemmers, kende in 2019 een moeilijk jaar. Zowel het aantal acceptanten daalde als ook de hoeveelheid bestedingen van de DIPA cadeaukaart. Waar deze negatieve trend precies aan ligt, wordt door ons samen met leverancier CCV onderzocht. Wij vermoeden dat de technische inrichting van het systeem, de kosten daarvan en (deels) de doorbelasting aan de ondernemer (acceptant) mogelijk een hindernis is om de cadeaukaart echt weer te laten groeien. Ook missen wij nog een onderscheidende meerwaarde van de DIPA cadeaukaart t.o.v. concurrerende cadeaukaarten van winkelketens, giftshops, VVV etc. Wij zijn in 2019 volop in gesprek gegaan met CCV om een betere vorm van de DIPA cadeaukaart te vinden, die ook de door ons al lang gewenste loyalty-functionaliteit mogelijk maakt.

ArnhemPasSmall

Cijfers over 2019:

 • 67 acceptanten

Totaal besteed:

 • € 30.999,77 - Arnhem Giftcard
 • € 880,58 - Hé Komaan campagne
 • € 121.420,50 - Mantelzorgcompliment
 • € 153.300,800 - Totaal
 • Gemiddelde besteding per acceptant in het eerste halfjaar:
  € 852,80
 • Gemiddeld besteding per acceptant in het tweede halfjaar:
  € 1435,28

Passantentelling_uitgelicht

In 2019 hebben we regelmatig samen met onderwijs, stakeholders en deskundigen gekeken naar de toekomst van onze binnenstad; van ‘placet to buy’ naar ‘place to meet’. Iedereen ziet en voelt dat binnensteden veranderen. Winkels vallen om, er komt horeca bij, toerisme neemt toe en de concurrentie tussen steden wordt groter. Samen met onze partners bespraken wij de vraag hoe we in Arnhem inspelen op deze veranderingen. En wat ondernemers en andere binnenstadspartners hieraan kunnen bijdragen. In juli organiseerden wij voor ruim 60 deelnemers een bijeenkomst over dit thema. Ook het contact met onderwijsinstellingen, bijeenkomsten en (ontbijt)sessies met ondernemers en filiaalhouders droegen bij aan meer kennis en inzicht. Verder geven onderzoeken en resultaatmetingen een beeld van hoe onze binnenstad zich ontwikkelt, welke trends ons een idee geven van het ‘succes’ van onze binnenstad en welke aandachtspunten relevant zijn voor onze activiteiten.

EnergiescanUitgelicht

In 2018 hebben wij het initiatief genomen om ondernemers in de binnenstad te helpen bij het verduurzamen en energiebesparen. De focus ligt hierbij op het reduceren van het energieverbruik. Samen met de gemeente Arnhem en Van Beek is een plan van aanpak opgesteld en in 2019 uitgevoerd. In de eerste maanden van 2019 zijn er energiescans uitgevoerd bij bedrijven. De deelnemers aan de scans hebben in een intentieovereenkomst aangegeven binnen 2 jaar daadwerkelijk aan de slag gaan met energiebesparing. De energiescans en begeleiding worden mogelijk gemaakt dankzij steun van gemeente Arnhem en provincie Gelderland.