Openbare ruimte

In 2019 werd onze binnenstad weer een stuk groener. Na twee succesvolle edities in 2017 en 2018 waarbij op bijna 200 plekken groenelementen zijn geplaatst, vond in 2019 de derde en laatste ronde plaats van het Groenplan, dat wij in 2017 samen met bewonersvereniging Arnhem6811 en de gemeente hebben opgesteld.

Bewoners en ondernemers konden vanaf 1 mei hun aanvragen voor groenelementen indienen. 80% Van de kosten werden vergoed en 20% werd door de aanvrager zelf betaald. Het vergroeningsproject hebben wij in december afgerond. In totaal zijn er bijna 300 groenelementen geplaatst, van boombak tot geveltuin.

LichtplanBinnenstadArnhem_uitgelicht2

Wij hebben in 2019 bij mogen dragen aan de totstandkoming van een nieuw lichtplan van gemeente Arnhem, voor onze binnenstad. Samen met de gemeente en ontwerpers van Atelier Lek hebben we gekeken naar een nieuwe huisstijl voor straatverlichting, wandverlichting en het aanlichten van iconische gebouwen. Ook de verdeling van type verlichting over de binnenstad en de plaatsing van armaturen hebben wij besproken. Het voornemen is om in het voorjaar 2020 te beginnen met de uitvoering van het lichtplan. Onze binnenstad wordt door een uitgekiend verlichtingsplan een stuk sfeervoller en veiliger.

Onze werkgroep Openbare Ruimte heeft zich in 2019 opnieuw sterk gemaakt voor het tegengaan van verrommeling van onze binnenstad. Zo hebben wij aangedrongen op de aanpak van weesfietsen; veelal fietswrakken of achtergelaten fietsen die het straatbeeld vervuilen en overlast en onveilige situaties veroorzaken. Ook is een vervolg gegeven aan het laten verwijderen van graffiti, uitgevoerd door de firma Gevelmeesters.

Warenmarkt_uitgelicht

Wij hebben meegedacht met de gemeente en de Stichting Warenmarkten Arnhem over de verplaatsing van de weekmarkt van de Markt voor het Huis der Provincie naar het gebied rond de Eusebiuskerk, Focus en langs de Jansbeek. Deze verhuizing is gerealiseerd in de zomer van 2019, na veel overleg, wikken en wegen, passen en meten. Er waren zowel voor- als tegenstanders voor de verhuizing, maar vanuit onze optiek biedt de nieuwe plek voor de weekmarkt de mogelijkheid om de verbinding van de markt met de binnenstad en de onderlinge wisselwerking te versterken.

ondergronds_afval_inzamelen_Uitgelicht

Gemeente Arnhem heeft onze ondersteuning gevraagd bij de invoering van reinigingsrecht bij ondernemers in de binnenstad, met name op gebied van communicatie. Het reinigingsrecht is een afvalstoffenheffing voor bedrijven, die zo betalen voor het inzamelen en verwerken van afval. In juli hebben wij door middel van enquêtes en interviews bij ondernemers een beeld gekregen van hoe ondernemers tot dan toe hun bedrijfsafval lieten ophalen, de mate en vorm van afvalscheiding, het type overeenkomst en de berekende tarieven. Onze bevindingen hebben wij gedeeld met de gemeente. In het najaar van 2019 zijn in de binnenstad ondergrondse containers voor restafval geplaatst en zijn ondernemers geïnformeerd over het gebruik daarvan per januari 2020.